Úvod Aktuálně Tituly O plemeni Kontakty

Známkování na výstavách

Výborná – Tato známka by měla být zadána jedinci, který se velmi přibližuje ideálu. Nevykazuje závažné nedostatky, je výborně předveden a v ideální kondici (výživové, psychické, i v ideální kondici osrstění).

Velmi dobrá – Tato známka by měla být udělena jedinci, který má drobnější nedostatky, přesto odpovídá standardu a je pěkně předveden, v dobré kondici a je typickým zástupcem svého plemene.

Dobrá – Tato známka by měla být zadána typickému jedinci, který už ale vykazuje hrubší vady a odchylky od standardu.

Dostatečná – Zde už lze očekávat mnoho chyb a celkový vzhled se vzdaluje plemennému standardu.

Velmi nadějná – Tato známka se zadává pouze ve třídě štěňat a dorostu. Mělo by se jednat o velmi nadějné štěně, které má před sebou nějakou kariéru. Dle výstavního řádu by zde mělo být určené i pořadí. Někteří pořadatelé výstav zadávají ke známce Velmi nadějný 1 i titul Nejlepší dorost.

Nadějná – Snížená známka pro štěňátka či dorostence - například za nehezký vývojový cyklus růstu, nedostatečná příprava na výstavu atd.

Vyloučen – Vyloučen může být například pes, který se nenechá prohlídnout od rozhodčího a ten bez kontroly skusu či kontroly varlat u psů nemůže zadat žádnou jinou známku.

Neposouzen – Pes sice projde prohlídkou, ale například z důvodu menšího úrazu si ulevuje na jednu packu a tudíž není možné posoudit jeho pohyb. Nebo při pohybu neustále táhne ven z kruhu, nereaguje na handlera a tudíž není možné posouzení v pohybu.

Diskvalifikován – Diskvalifikováni by měli být jedinci agresivní. Ať už se agrese projeví vůči rozhodčímu, handlerovi či cizímu psu.


Rozdělení do tříd na výstavách

Třída štěňat – 3 až 6 měsíců.

Třída dorostu – 6 až 9 měsíců.

Třída mladých – 9 až 18 měsíců.

Mezitřída – 15 až 24 měsíců.

Třída otevřená – od 15 měsíců bez omezení

Třída pracovní – od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - např. služebních, loveckých). Do této třídy lze jen s pracovním certifikátem vystaveným po splnění zkoušky HWT, ZM, IPO-VO a další.

Třída vítězů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem Národní, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy (otevírá se na Národních a Klubových výstavách).

Třída šampiónů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem.

Třída veteránů – od 8 let neomezeně.


Tituly zadávané na velkých výstavách

Mezinárodní výstava - Zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS.

Národní výstava - Zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS.

Klubová výstava – Zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, Klubový(á) Vítěz(ka), Klubový(á) Vítěz(ka) Mladých.

Speciální výstava - Zadávají se tituly CAJC, BOJ, BOV, CAC, res.CAC, Vítěz(ka) Speciální Výstavy.


Vysvětlení titulů

CAJC – Čekatelství národního šampionátu mladých. Může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1, oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOJ – Best Of Junior (Nejlepší mladý plemene). Jedinec s titulem BOJ nastupuje o titul BOB. V některých zemích nastupují oba jedinci s titulem CAJC o BOB. Na klubových akcích se většinou přidává k titulům CAJC ještě Klubový vítěz mladých. Na Evropských a Světových výstavách se k titulům CAJC přidává Evropský vítěz mladých resp. Světový vítěz mladých.

CAC – Čekatelství titulu Šampion krásy země, která výstavu pořádá. Označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA, v Lucembursku CACL. Titul může být zadán v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1. Res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1. Titul res.CAC získaný v ČR za Českým šampionem má hodnotu CAC. Různé země mají různé odlišnosti.

CACIB – Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC. Res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes nebo fena s uděleným titulem CACIB. Titul res.CACIB za jedincem, který má již přiznaný Mezinárodní šampion krásy, má hodnotu CACIB. Tento titul lze získat jen na Mezinárodní, Evropské a Světové výstavě. Na Evropské a Světové výstavě se k tomuto titulu přidává ještě Evropský resp. Světový vítěz.

Národní vítěz (NV) – Vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Národní vítěz.

Klubový vítěz (KV) – Vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Klubový vítěz.

Vítěz speciální výstavy – Vybírá se z vítězů tříd (s titulem CAC), neexistuje titul res.Vítěz Speciální výstavy.

BOJ – Best of Junior – Nejlepší mladý v plemeni - sem nastupují jedinci s titulem CAJC (pes a fena).

BOV – Best of Veteran – Nejlepší veterán v plemeni – sem nastupují jedinci s hodnocením V1, Vítěz veteránů.

BOB – Best of Bred = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (eventuelně Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Vítěz Speciální výstavy), jedinec s titulem BOJ (případně oba držitelé CAJC) a BOV (případně oba V1 ze třídy veteránů).

BOS – Best opposite sex – Nejlepší z opačného pohlaví. Poměrně nový titul, který vždy obdrží jedinec opačného pohlaví než BOB.

BIG / BOG – Best in Group nebo Best of Group - Vítěz skupiny (10 skupin uznaných FCI + skupina pro plemena Neuznaná FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny.

BOD – Best of Day - Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni držitelé BIG.

BOJ – Best of Junior – Nejlepší mladý v plemeni - sem nastupují jedinci s titulem CAJC (pes a fena).

BIS – Best in Show- Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD.

U všech titulů je velmi podstatné sousloví "Může být udělen" - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 jej získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.


Šampionské tituly, které lze získat v ČR

Český junior šampion – Tento titullze získat nasbíráním trojího čekatelství ve třídě mladých (CAJC), nebo minimálně dvou čekatelství CAJC + titul CAC z mezitřídy, nebo otevřené, pracovní, třídy šampionů, ale získané pouze do 24 měsíců věku psa. Tyto čekatelství musí zadat alespoň 2 různí rozhodčí.

Český šampion – Udělení tohoto titulu je u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, podmíněno dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě a absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem, a u ostatních plemen čtyřnásobným získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou různých rozhodčích.

Český grand šampion – Tento titul lze vystavit pouze Českému šampionovi, jenž dostal další 3 CAC ve třídě šampionů nebo vítězů, minimálně jednou na Mezinárodní výstavě a opět od dvou různých rozhodčích.

Český vetarán šampion – Pro získání tohoto titulu musí pes nebo fena obdržet 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na Mezinárodní výstavě. Potřeba jsou opět minimálně 2 různí rozhodčí.

Mezinárodní šampion krásy FCI – Toto je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.


Tituly zadávané na menších výstavách

Oblastní výstava - Zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

Krajská výstava - Zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť). I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

Nahoru